• Zgody

Pożyczkobiorca oświadcza, że

 • „W celu oceny zdolności kredytowej, zgadzam się na udostępnienie przez PolCredit Sp. z o.o. w terminie 30 dni mojego numeru PESEL Uczestnikom Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej* i na udostępnienie przez nich PolCredit Sp. z o.o. informacji o historii moich pożyczek oraz zestawienie tych informacji przez PolCredit Sp. z o.o.
  *Lista współpracujących kredytodawców: http://www.credit-check.pl/uczestnicy/
 • „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PolCredit Sp. z o.o. moich danych osobowych zawartych w umowie o kredyt konsumencki z PolCredit Sp. z o.o. oraz informacji dotyczących wykonywania zobowiązań wynikających z tej umowy w celu oceny zdolności kredytowej mojej osoby, nie dłużej jednak niż przez okres trzech lat odpowiednio po wykonaniu zobowiązań wobec PolCredit Sp. z o.o. wynikających z zawartej umowy o kredyt konsumencki, zbyciu przez PolCredit Sp. z o.o. wierzytelności wynikających z umowy o kredyt konsumencki lub rozwiązaniu umowy o kredyt konsumencki.”
 • „W celu oceny zdolności kredytowej przez PolCredit Sp. z o.o. zgadzam się na przetwarzanie w analizach statystycznych przez 3 lata moich danych zebranych w procesie wnioskowania o pożyczkę, a także na ich udostępnienie w terminie 30 dni Uczestnikom Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej* i na dokonanie przez nich analizy statystycznej oraz udostępnienie i zestawienie jej wyników PolCredit Sp. z o.o.
  *Lista współpracujących kredytodawców: http://www.credit-check.pl/uczestnicy/

Pożyczkobiorca udziela Pożyczkodawcy następujących zgód:

 • Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych, danych zawartych we wniosku o udzielenie pożyczki oraz danych o transakcji dokonanej w wyniku tego wniosku do getSCORE sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ul. Armii Ludowej 21, w celu ich przetwarzania oraz udostępniania instytucjom pożyczkowym oraz pośrednikom instytucji pożyczkowych dla dokonywania przez nich oceny mojej zdolności kredytowej. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, danych zawartych we wniosku o udzielenie pożyczki oraz danych o transakcji dokonanej w wyniku tego wniosku przez getSCORE sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ul. Armii Ludowej 21, w celu udostępniania ich instytucjom pożyczkowym oraz pośrednikom instytucji pożyczkowych dla dokonywania przez nich oceny mojej zdolności kredytowej. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że mam prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 • Pierwsza pożyczka do 1500zł z RRSO 0%
  Ile chcesz pożyczyć?
  100
  1000
  1500
  2000
  3000
  Na ile dni?
  15
  18
  24
  28
  30
  Termin spłaty
  22.03.2018
  Pożyczka
   
  Prowizja
   
  Razem
   
  RRSO
  %
  WEŹ POŻYCZKĘ