• Zgody

W celu oceny zdolności kredytowej oraz możliwości weryfikacji prawidłowości wykonania tej oceny, zgadzam się na udostępnienie przez pośrednika kredytowego POLCREDIT Sp. z o.o. oraz współpracujące instytucje pożyczkowe tj. MILUCREDIT sp. z o. o. i WACREDIT sp. z o. o. (dalej „współpracujące instytucje pożyczkowe”) każdej z tych instytucji z osobna w terminie 30 dni mojego numeru PESEL oraz moich danych zebranych w procesie wnioskowania o pożyczkę Uczestnikom Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej* w celu uzyskania od nich przetwarzanych w ich zbiorach danych informacji o historii moich pożyczek oraz wyników analiz statystycznych, zestawienie tych informacji oraz wyników analiz statystycznych przez PolCredit Sp. z o.o. oraz współpracujące instytucje pożyczkowe i ich przetwarzanie przez PolCredit Sp. z o.o. oraz współpracujące instytucje pożyczkowe przez 3 lata od ich udostępnienia.

W celu oceny zdolności kredytowej oraz możliwości weryfikacji prawidłowości wykonania tej oceny zgadzam się na udostępnienie PolCredit Sp. z o. o. oraz współpracującym instytucjom pożyczkowym przez Uczestników Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej* w terminie 30 dni przetwarzanych w ich zbiorach danych informacji o historii moich pożyczek oraz wyników analiz statystycznych.

W celu oceny zdolności kredytowej wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PolCredit Sp. z o.o. oraz współpracujące instytucje pożyczkowe nie dłużej jednak niż przez okres trzech lat odpowiednio po wykonaniu zobowiązań wobec współpracujących instytucji pożyczkowych wynikających z zawartej umowy o kredyt konsumencki, zbyciu przez współpracujące instytucje pożyczkowe wierzytelności wynikających z umowy o kredyt konsumencki lub rozwiązaniu umowy o kredyt konsumencki, moich danych osobowych zawartych w umowie o kredyt konsumencki z współpracującymi instytucjami pożyczkowymi oraz informacji dotyczących wykonywania zobowiązań wynikających z tej umowy, a także na przetwarzanie przez PolCredit Sp. z o.o. oraz współpracujące instytucje pożyczkowe w analizach statystycznych przez 3 lata moich danych zebranych w procesie wnioskowania o pożyczkę.”

Lista uczestników Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej:

http://www.credit-check.pl/uczestnicy/

Wyrażam zgodę na udostępnienie przez pośrednika kredytowego POLCREDIT Sp. z o.o. oraz współpracujące instytucje pożyczkowe tj. MILUCREDIT sp. z o. o. i WACREDIT sp. z o. o. (dalej „współpracujące instytucje pożyczkowe”), każdej z tych spółek z osobna, moich danych osobowych zawartych we wniosku o udzielenie pożyczki oraz danych o transakcji dokonanej w wyniku tego wniosku do Kaczmarski Group sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Danuty Siedzikówny 12 w celu oceny zdolności kredytowej, oraz na ich przetwarzanie przez Kaczmarski Group sp. z o.o. oraz udostępnianie podmiotom świadczącym usługi dla konsumentów i przedsiębiorców z branży finansowej i innych. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Zgoda może zostać odwołana w każdym czasie.
Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom danych: podmioty świadczące usługi dla konsumentów i przedsiębiorców z branży finansowej i innych oraz podmioty zapewniające obsługę teleinformatyczną i organizacyjną.

Wyrażam zgodę na udostępnianie POLCREDIT Sp. z o.o. oraz współpracującym instytucjom pożyczkowym przez Kaczmarski Group sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Danuty Siedzikówny 12, moich danych osobowych, w tym danych transakcyjnych. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Zgoda może zostać odwołana w każdym czasie.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda. Dane osobowe będą przetwarzane dopóki, dopóty zgoda nie zostanie odwołana. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do danych osobowych, prawo sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Lista współpracujących instytucji pożyczkowych:

WACREDIT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-105), ul. Twarda lok. 18,

MILUCREDIT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-116), ul. Świętokrzyska 30 lok. 63

 • Szybka pożyczka od 100 zł do 3000 zł na dowolny cel
  Ile chcesz pożyczyć?
  100
  1000
  1500
  2000
  3000
  Na ile dni?
  15
  18
  24
  28
  30
  Termin spłaty
  03.01.2021
  Pożyczka
   
  Prowizja
   
  Razem
   
  RRSO
  %
  WEŹ POŻYCZKĘ