• Zgody

Pożyczkobiorca oświadcza, że

 • „W celu oceny zdolności kredytowej, zgadzam się na udostępnienie przez PolCredit Sp. z o.o. w terminie 30 dni mojego numeru PESEL Uczestnikom Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej* i na udostępnienie przez nich PolCredit Sp. z o.o. informacji o historii moich pożyczek oraz zestawienie tych informacji przez PolCredit Sp. z o.o.
  *Lista współpracujących kredytodawców: http://www.credit-check.pl/uczestnicy/
 • „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PolCredit Sp. z o.o. moich danych osobowych zawartych w umowie o kredyt konsumencki z PolCredit Sp. z o.o. oraz informacji dotyczących wykonywania zobowiązań wynikających z tej umowy w celu oceny zdolności kredytowej mojej osoby, nie dłużej jednak niż przez okres trzech lat odpowiednio po wykonaniu zobowiązań wobec PolCredit Sp. z o.o. wynikających z zawartej umowy o kredyt konsumencki, zbyciu przez PolCredit Sp. z o.o. wierzytelności wynikających z umowy o kredyt konsumencki lub rozwiązaniu umowy o kredyt konsumencki.”
 • „W celu oceny zdolności kredytowej przez PolCredit Sp. z o.o. zgadzam się na przetwarzanie w analizach statystycznych przez 3 lata moich danych zebranych w procesie wnioskowania o pożyczkę, a także na ich udostępnienie w terminie 30 dni Uczestnikom Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej* i na dokonanie przez nich analizy statystycznej oraz udostępnienie i zestawienie jej wyników PolCredit Sp. z o.o.
  *Lista współpracujących kredytodawców: http://www.credit-check.pl/uczestnicy/

Pożyczkobiorca udziela Pożyczkodawcy następujących zgód:

 • Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych zawartych we wniosku o udzielenie pożyczki oraz danych o transakcji dokonanej w wyniku tego wniosku do Kaczmarski Group sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Danuty Siedzikówny 12, oraz na ich przetwarzanie przez Kaczmarski Group sp. z o.o.oraz udostępnianie podmiotom świadczącym usługi dla konsumentów i przedsiębiorców z branży finansowej i innych. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Zgoda może zostać odwołana w każdym czasie.
 • Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom danych: podmioty świadczące usługi dla konsumentów i przedsiębiorców z branży finansowej i innych oraz podmioty zapewniające obsługę teleinformatyczną i organizacyjną.
 • Wyrażam zgodę na udostępnianie PolCredit sp. z o. o z siedzibą w Warszawie przez Kaczmarski Group sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Danuty Siedzikówny 12, moich danych osobowych, w tym danych transakcyjnych. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Zgoda może zostać odwołana w każdym czasie.
 • Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda. Dane osobowe będą przetwarzane dopóki, dopóty zgoda nie zostanie odwołana. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do danych osobowych, prawo sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Pierwsza pożyczka do 1500zł z RRSO 0%
  Ile chcesz pożyczyć?
  100
  1000
  1500
  2000
  3000
  Na ile dni?
  15
  18
  24
  28
  30
  Termin spłaty
  22.05.2018
  Pożyczka
   
  Prowizja
   
  Razem
   
  RRSO
  %
  WEŹ POŻYCZKĘ